Samtal

Jag erbjuder samtal, såväl individuella samtal, familjeterapeutiska samtal, samspelsbehandling som föräldrastödjande samtal. Samtalen inleds med ett samtal där vi tillsammans formulerar ett behandlingsmål, utifrån dina/era önskningar och behov. Jag har erfarenhet av att hjälpa individer i olika åldrar som upplever nedstämdhet, oro/ångest, livskriser samt bekymmer i sina relationer och/eller i sin livssituation. Samtalen kan ha olika form och fokus men utgår alltid från dina/era behov och förutsättningar. Samtalen kan vara allt från ett enda samtal, till flera samtalsserier.

 

Vid de individuella samtalen får du möjlighet att utforska dina tankar, känslor och behov samt hur tidigare erfarenheter påverkar din nuvarande situation.

Vid de familjeterapeutiska samtalen är det fokus på relationer och kommunikationsmönster. Utgångspunkten är den läkande kraft som finns i nära relationer när en (eller flera) individ/er i familjen upplever problem och olika symtom. Syftet är att skapa ett sammanhang för var och en i familjesystemet. Detta kan ske såväl i enskilda samtal som vid familjesamtal med hela eller delar av din familj. 

Marte Meo är en metod för föräldrar och barn. Marte Meo betyder "av egen kraft" och är en strukturerad metod för samspelsbehandling som sker vid korta videoinspelade sekvenser av samspelet mellan föräldrar och barn, för att analysera hur samspelet kan förbättras, öka kunskapen om barnets resurser, behov och kommunikationsnivå. Det kan också handla om att du som förälder vill öka din förståelse för ditt barn och genom att förändra ditt förhållningssätt påverka ditt barns psykiska mående och beteende.


Circle of Security parenting DVD, COS-P (Trygghetscirkeln) är ett anknytningsbaserat föräldrastödprogram, som har som intention att hjälpa föräldrar att nå en fördjupad förståelse och öka lyhördheten för barnets behov av känslomässigt stöd. COS-P kan erbjudas både som ett individuellt stöd men också i grupp, där man som förälder får möjlighet att träffa andra föräldrar och ta del av andras berättelser men också dela med sig av sina egna.