Om mig

Jag är socionom och är av Socialstyrelsen legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är också Handledare i Psykosocialt arbete. Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med terapeutiska samtal inom den offentliga sektorn, då jag bland annat har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under flera år arbetade jag på en mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin med barn i åldrarna 0-6 år, där mitt arbete bestod i att erbjuda stöd till spädbarn- och småbarnsfamiljer. Under mina yrkesverksamma år har jag erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer. 

Mitt perspektiv i samtalen har sin grund i systemteori och anknytningsteori. Det innebär att jag inspireras av de sammanhang och de relationer som personen lever i, hur man själv påverkar och påverkas av människor och situationer som på oika sätt finns i dennes liv. I samtalen används olika samtalsmetoder utifrån de behov som uppkommer och finns.Är medlem i Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se
Är medlem i Västra familjeterapiföreningen, www.sfft.se

Innehar F-skattsedel