Om mig

Mitt namn är Petra Lennéer och jag är sedan 2006 utbildad socionom och jag är av Socialstyrelsen legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning på familjeterapeutisk grund, är certifierad Marte Meo terapeut, är utbildad i metoden ABFT (anknytningsbaserad familjeterapi) samt är även utbildad i det ankytningsbaserade föräldrastödprogrammet COS-P (Circle of Security/Trygghetscirkeln). Är Handledare i Psykosocialt arbete.

Jag har sedan studietiden erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin. Jag har klinisk erfarenhet av att bedöma, behandla och utreda barn och ungdomar från arbete inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har även arbetat på Barn- och ungdomspsykiatrins specialistmottagning som riktade sig till de små barnen i åldrarna 0-6 år, med fokus på späd- och småbarnsfamiljer. Jag har därmed också klinisk erfarenhet av att bedöma, utreda och behandla barn i de yngre åldrarna.

Jag utför också samspelsbehandling och samspelsbedömning av barnets behov, psykiska mående och funktion, på uppdrag av exempelvis socialjtänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt till privata verksamheter. Uppdragen åtar jag mig i lokaler på Mariestadsvägen. 5 i Skövde, eller på uppdragsgivarens arbetsplats, till exempel på socialtjänsten eller annan plats som är av önskemål.

Är medlem i Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se
Är medlem i Västra familjeterapiföreningen, www.sfft.se

                                             
Innehar F-skattsedel